Een stuwadoorsbedrijf is een bedrijf dat goederen overslaat van het ene naar het andere transportmiddel (zeevaart, binnenvaart, weg en spoor). Deze goederen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Bij stuwadoorsbedrijven is sprake van tijdelijke opslag van goederen.

Achtergrondinformatie

De samenstelling en hoeveelheid van de te verladen hoeveelheid gevaarlijke stoffen varieert per dag. Een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) wordt om die reden uitgevoerd voor een representatieve doorzet van gevaarlijke stoffen. Dit wordt in overleg met het bevoegd gezag vastgesteld.

Wetgeving

Stuwadoorsbedrijven worden in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) genoemd in artikel 2.1.b.

Rekenvoorschrift

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een QRA voor een stuwadoorsbedrijf staat beschreven in het 'Concept rekenmethode stuwadoorsbedrijven'. Dit voorschrift is afgestemd met de inhoudelijk deskundigen, maar nog niet officieel vastgesteld.

Rekenprogramma

Berekeningen aan stuwadoorsbedrijven worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54. Hiervoor is een voorbeeldstudie beschikbaar.