Deze factsheet geeft een antwoord op de vraag hoe om te gaan met de REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals ) definitie ‘per jaar’ en ‘het gemiddelde van drie voorafgaande kalenderjaren (artikel 3(30))’. Daarnaast geeft de factsheet aan de hand van rekenvoorbeelden een uitleg over de hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen (artikel 12).