Importeert u bijvoorbeeld een chemische stof, blikken verf, tubes lijm, kleding, batterijen, auto-onderdelen of kantoorartikelen, dan heeft u te maken met REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals ). Dit informatieblad beschrijft waarom en wat u moet doen.

U krijgt een overzicht van de belangrijkste REACHbepalingen over de import van stoffen, mengsels en voorwerpen (in de praktijk ook artikelen genoemd). U bent onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals ) een importeur als u stoffen, mengsels of voorwerpen van buiten de Europese Unie (EU European Union (European Union )) in Nederland of een ander EU-land invoert. Importeert u vanuit een andere lidstaat dan bent u geen importeur in de zin van REACH, maar heeft u de rol van distributeur of downstreamgebruiker.