REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals ) verplicht bedrijven om na de pre-registratie deel te nemen aan een informatieuitwisselingsforum voor een stof (in het Engels Substance Information Exchange Forum, SIEF informatie-uitwisselings forum (informatie-uitwisselings forum)). Dit informatieblad geeft een toelichting op het onderwerp SIEF en de bijbehorende artikelen van REACH.