Het RIVM heeft verschillende scenario’s doorgerekend voor de verwachte groei van de uitstoot van HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)'s. Wanneer het gebruik van HFK’s wereldwijd in het huidige tempo zou groeien, loopt hun bijdrage aan de broeikaswerking op tot 10 procent van die van het belangrijkste broeikasgas CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) in 2050. De HFK-uitstoot stijgt dan naar verwachting vooral in landen met opkomende economieën, zoals China, India en andere landen in Azië. Zonder beperking van de HFK-uitstoot is circa 50 procent toe te schrijven aan koelkasten en circa 30 procent aan airconditioners in 2050.