Ernstige arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden als meer inzicht is in hoe en waarom ongevallen gebeuren. In de analyses die u hier kunt vinden, is voor elk type ongeval ingezoomd op een aantal belangrijke factoren en directe en achterliggende oorzaken.

Val op gelijke hoogte
Val van trap of helling

Vallen van hoogte - gat in de grond
Vallen van hoogte - steigers
Vallen van hoogte - beweegbaar (werk)platform
Vallen van hoogte - stilstaand voertuig
Vallen van hoogte - dak, werkbordes of verdieping
Vallen van hoogte - onbeschermd op hoogte werken
Vallen van hoogte - ladders
Contact met vallende voorwerpen - kranen
Contact met vallende voorwerpen - niet uit kranen
Geraakt door rollend of glijdend object 

Val op gelijke hoogte

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens staand werken of lopen uitglijdt of struikelt.
Naar de factsheet

Val van trap of helling

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk op trappen komt. Het gaat hier om alle soorten trappen, dus ook een trap die men op of af moet om tijdens de pauze naar het bedrijfsrestaurant te lopen.
Naar de factsheet

Vallen van hoogte - gat in de grond

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk in de onmiddellijke nabijheid komt van gaten, putten en\of openingen in de grond. Het gaat hier om al dan niet afgedekte en\of (met randbeveiliging) afgeschermde openingen groot genoeg om geheel of gedeeltelijk in te vallen. Het gaat niet om grote uitsparingen en openingen in verdiepingsvloeren en daken, voor bijvoorbeeld trap of lichtkoepels of nog aan te brengen installaties, zoals een lift.
Naar de factsheet

Vallen van hoogte - steigers

Ongevallen waarbij het slachtoffer aan het werk was op een steiger, of deze aan het opbouwen of afbreken was.
Naar de factsheet

Vallen van hoogte - beweegbaar (werk)platform

Ongevallen waarbij het slachtoffer zich tijdens het werk bevindt op beweegbare platforms\cabines of werkbakken, liften, etc.
Naar de factsheet

Vallen van hoogte - stilstaand voertuig

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk op stilstaande voertuigen komt waar men af kan vallen. Hiermee wordt bedoeld op het dak van de cabine, dak van de laadbak, oplegger of klimmen op de zijkanten van stilstaande voertuigen.
Naar de factsheet

Vallen van hoogte - dak, werkbordes of verdieping

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk op daken komt, in de onmiddellijke nabijheid komen van al dan niet beveiligde randen van verdiepingsvloeren, balkons, of werkbordessen, loopvloeren of looppassages. We bedoelen hier geen steigers en steigervloeren, rolsteigers, (stilstaande) bouwliften, hoogwerkers, of magazijnstelling vloeren.
Naar de factsheet

Vallen van hoogte - onbeschermd op hoogte werken

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk op andere constructies of hoogten komen. Het gaat om hoogten waarbij geen specifieke valbeveiliging aanwezig is, waarvan het beklimmen of zich erop bevinden niet of slechts sporadisch de bedoeling is en dan alleen met medeneming van eigen valbeveiliging.
Naar de factsheet

Vallen van hoogte - ladders

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk 1) klimt op vaste ladders (dit zijn ladders die duurzaam bevestigd zijn aan de te beklimmen constructie, bijvoorbeeld kooiladders of bijvoorbeeld ladders vast bevestigd aan een opslagtank of tankwagen) ( Het gaat hier NIET om ladders die bevestigd zijn aan steigers, 2) klimt op verplaatsbare ladders (enkele of uitschuifbare) of 3) klimt op trapjes (inclusief reform ladders, keukentrapjes, A-ladders etc).
Naar de factsheet

Contact met vallende voorwerpen - kranen

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk bezig is met het werken aan de lading van een hijskraan of tijdens het werk om andere redenen in de directe nabijheid van een hijskraan is.
Naar de factsheet

Contact met vallende voorwerpen - niet uit kranen

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk betrokken is bij

  • het tillen van lasten met behulp van heftrucks, palletwagens of andere mechanische til installaties (maar niet door een hijskraan),
  • het verplaatsen van lading door middel van transportkarren (onder transportkarren verstaan we hier zowel karren die men zelf moet voortduwen als karren met een eigen aandrijving of karren op een transportband,
  • het handmatig verplaatsen van lading, en
  • activiteiten of in situaties komen waarbij voorwerpen die vast horen te zitten op personen kunnen vallen. (Het gaat hier bijvoorbeeld om onderdelen van machines, stapels of bundels van materialen, bouwmaterialen etc.)

Het gaat in de eerste drie situaties (a, b en c) om drie soorten activiteiten

  • het actief betrokken zijn bij het tillen van de lasten,
  • het passief betrokken zijn bij die handelingen (iemand aanwijzingen geven, de buurt vrij houden, klaar staan om iets aan te pakken) en
  • het totaal niet betrokken zijn bij die handelingen maar wel het gevaar lopen door een voorwerp getroffen te worden door toevallig in de buurt te zijn. 

Naar de factsheet

Geraakt door rollend of glijdend object

Ongevallen waarbij het slachtoffer werkt met of tijdens het werk in de directe nabijheid is van voorwerpen (niet zijnde voertuigen) die tegen je aan kunnen rollen, schuiven of glijden. Voorbeelden zijn: (gestapelde) platen, staven, pijpen, containers, dozen, vaten, stenen, zand of andere losse materialen.
Naar de factsheet