NV Nederlands Vaccin Instituut (Nederlands Vaccin Instituut) Nederlandse Gasunie is nagegaan welke scenario’s met bijbehorende faalfrequenties kunnen optreden op basis van hun eigen informatie.