Dit feitenoverzicht beschrijft de belangrijkste feiten met betrekking tot het bevolkingsonderzoek borstkanker. Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek worden beschreven. Daarnaast zijn de belangrijkste monitoringscijfers over het bevolkingsonderzoek weergegeven. Tot slot worden kort de historie van en ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek geschetst.

 

U vindt het feitenoverzicht in de kolom 'Download'.