Dit feitenoverzicht beschrijft de belangrijkste feiten over de gehoorscreening. Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen van de screening worden beschreven. Daarnaast zijn de belangrijkste monitoringscijfers over de screening weergegeven. Tot slot worden kort de historie van en ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek geschetst.

Bekijk de PDF Portable Document Format (Portable Document Format) via de kolom 'Download'.