Maandag 19 februari was er een uniek moment om de meetapparatuur voor ultrafijn stof te bekijken. Alle meetapparatuur voor het onderzoeksproject “Gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol” stond bij elkaar op één meetlocatie (Hoofddorp-Hoofdweg) voor vergelijkende metingen.

In het kader van het onderzoeksproject voert het RIVM samen met partners GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en TNO (voorheen ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (Energieonderzoek Centrum Nederland)) metingen uit op verschillende locaties in de omgeving van Schiphol. De meetresultaten gebruiken we om een rekenmodel te toetsen en verbeteren. Het rekenmodel levert informatie over de blootstelling van omwonenden van Schiphol aan ultrafijn stof als gevolg van vliegverkeer op Schiphol. We gebruiken deze informatie voor onderzoek naar de gezondheidseffecten.

Er was veel belangstelling voor het locatiebezoek. Naast omwonenden, medewerkers van de provincie Noord Holland en GGD’en was ook het Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) aanwezig en een gemeenteraadslid van Zaandam. Tot slot had de pers belangstelling. Op 19 februari stond het artikel “Ultrafijnstof ook door taxiënd vliegtuig” in het Haarlems Dagblad.

Onze opdrachtgever I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) gaf aan het fijn te vinden dat we open en transparant laten zien wat we doen in dit onderzoek rondom Schiphol.