Film: Vier vragen over zelftesten

Vier vragen over zelftesten
Sprekers: Colene Zomer (onderzoeker corona gedragsunit) en Sacha de Stoppelaar (senior medisch adviseur)

COLENE ZOMER: Als mensen klachten hebben en ze hebben zelftesten in huis, dan testen zij zowel eerder als vaker.

BEELDTEKST: Vier vragen over zelftesten.
BEELDTEKST: Kan ik zelftesten gebruiken bij klachten?

SACHA DE STOPPELAAR: Gelukkig laten heel veel mensen met klachten zich al testen bij de GGD. Dat is heel belangrijk voor de bestrijding van het coronavirus. Maar recent is uit een studie gebleken dat de zelftesten, als mensen klachten hebben, goed presteren in vergelijking met de GGD-testen. En daarom zal het testadvies veranderen naar: heb je klachten? Laat dan een test doen. Dat kan bij de GGD, maar je kan ook kiezen voor een zelftest. Daarmee hopen we dat meer mensen zich bij elke klacht gaan testen. En meer testen is meer virusopsporing en meer bestrijding. Als je zelftest positief is, laat hem dan wel bevestigen bij de GGD.

BEELDTEKST: Waarom verandert het beleid?

COLENE ZOMER: We hebben onderzoek gedaan naar hoe mensen verwachten te reageren als zij wakker worden met coronagerelateerde klachten. En uit het onderzoek blijkt dat, wanneer zij zelftesten thuis beschikbaar hebben, dat zij vaker en eerder een zelftest afnemen. En dat neemt zelfs met 20 procent toe. Dat is natuurlijk belangrijk om de transmissie tegen te gaan.

BEELDTEKST: Hebben jullie nog andere opties onderzocht?

COLENE ZOMER: Het huidige advies, wat nu wordt gegeven, namelijk: 'laat je testen bij klachten'hebben we onderzocht versus 'laat je testen bij klachten, maar als dat niet lukt, doe dan een zelftest'. En daaruit bleek dat er geen verandering was in de algehele detectie van het virus. Dus mensen gingen niet meer of minder testen of zelftesten. En dat betekent dus dat er over het algemeen dezelfde hoeveelheid besmettingen worden opgespoord.

BEELDTEKST: Wat moeten mensen nu doen?

SACHA DE STOPPELAAR: Bij klachten wil je een ander natuurlijk niet besmetten. Zorg daarom dat je een aantal zelftesten in huis hebt. En op die manier kan je meteen, als je klachten voelt, jezelf testen. Doe dat snel, nadat je klachten zijn ontstaan. En doe het, als je klachten aanhouden, de volgende dag nog een keer. GGD-teststraten blijven ook open. En het advies voor mensen die kwetsbaar zijn, die in contact komen met kwetsbare mensen of die ernstig ziek zijn blijft ook om je te laten testen bij de GGD.

BEELDTEKST: Meer weten over COVID-19? www.rivm.nl/covid19
Een productie van het RIVM 2021