HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)'s zijn sterke broeikasgassen doordat zij infrarode straling absorberen en relatief lang in de atmosfeer verblijven.

HFKs's zijn sterke broeikasgassen doordat zij infrarode straling absorberen en relatief lang in de atmosfeer verblijven. De vijf meest gebruikte HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)’s zijn tussen 150 en 5.000 keer sterker als broeikasgas dan CO2 carbon dioxide (carbon dioxide). Er bestaat ook een HFK's waarvan de broeikaswerking tot 12.500 keer die van CO2 is.

Wanneer het gebruik van HFK's’s wereldwijd in het huidige tempo zou groeien, loopt hun bijdrage aan de broeikaswerking op tot 10 procent van die van het belangrijkste broeikasgas CO2 in 2050. De HFK-uitstoot stijgt dan naar verwachting vooral in landen met opkomende economieën, zoals China, India en andere landen in Azië. Zonder beperking van de HFK-uitstoot is circa 50 procent van de uitstoot in 2050 toe te schrijven aan koelkasten en circa 30 procent aan airconditioners.

Naast deze directe bijdrage van HFK's aan de broeikaswerking zijn er ook indirecte bijdragen via het energiegebruik van de toepassing waarin de HFK's worden gebruikt; zie ‘Alternatieven en energiegebruik’.

De figuur toont een scenario voor de HFK-uitstoot zonder beperkende maatregelen voor de verschillende landen en regio’s.