Deze folder geeft informatie over het vervolgonderzoek van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Bekijk de (vertaalde) folder via de link onder 'Download'.