Deze folder beschrijft de rol en werkwijze van het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) en het Deskundigenberaad voor de leden die hieraan deelnemen. Ook worden het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) en het Arbo Management Team (AMT) beschreven.