Deze folder beschrijft de rol en werkwijze van het OMTOutbreak Management Team en het Deskundigenberaad voor de leden die hieraan deelnemen. Ook worden het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) en het ArboArbeidsomstandigheden Management Team (AMT) beschreven.