Folder Symposium 'van infectieziekten-surveillance naar respons'