De uitnodigingsfolder voor deelname aan de VIKING Volwassenen Immuniseren tegen Kinkhoest, Nederland Gezond (Volwassenen Immuniseren tegen Kinkhoest, Nederland Gezond)-studie vertelt onder andere waarom dit onderzoek wordt gedaan, hoe de deelname aan de studie verloopt en wie het onderzoek uitvoert. U kunt de folder via de download-map bekijken.