Academische Werkplaats

De concentratie- en emissiebestanden bevatten voor elke vierkante kilometer de totale concentratie, de bijdrage van hoofdsectoren, subsectoren en de bijdrage van elke individuele GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) sector voor de componenten PM10, PM2.5, elementair koolstof (EC European Commission (European Commission)) en NO2 (concentratie) of NOx (emissie). De fijn stof concentratiebestanden (PM10 en PM2.5) zijn driedelig. Voor PM10 en PM2.5 is er een totaal bestand, een bestand met het deel primaire fijn stof en een bestand met het deel secundair gevormde fijn stof.

De emissies zijn uitgedrukt in kilogram/jaar (kg kilogram (kilogram)/jaar). De emissies zijn per GCN sector gesommeerd en op de centroïde (midden) van het 1x1 km kilometer (kilometer) vak neergelegd. Hierdoor is het emissiebestand qua opbouw vergelijkbaar met het concentratiebestand.

Binnen de academische werkplaats studie “Routinematig beschikbaar maken van GCN gegevens voor lokaal gebruik” zijn de GCN gegevens (emissies en concentraties) voor het jaar 2018 in meer detail ontsloten. De basis van deze gegevens zijn gelijk aan de GCN die in maart 2019 beschikbaar is gesteld. De emissiebestanden hebben betrekking op de emissies over 2017.

Voor meer informatie over de academische werkplaatsstudie en een toelichting op de bestanden en hoe deze te verwerken in QGIS zie hier.

Download hieronder de data:

GCN data 2018 - EC

GCN data 2018 - NOx

GCN data 2018 - PM2.5

GCN data 2018 - PM10