De subsessie 'Geboortezorg bij verschillende culturen' werd verzorgd door drs. Ingrid A. Peters, Promovenda Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)/Coördinerend stafadviseur SPSZN, en Fadua el Bouazzaoui en Hafida Boukayoua van Stichting Voorlichters Gezondheid. De sessie ging in op de preconceptionele periode, de zwangerschap en kraamperiode, gevolgd door een culturele verdieping door de dames van Stichting Voorlichters Gezondheid.

Bij de inburgeringscursus is het essentieel dat de migranten kennis over de gezondheidzorg krijgen en de mogelijkheden bespreken van groepsvoorlichtingen die er aangeboden worden. Huisartsen kunnen hierop anticiperen. Zij hebben hierin een belangrijke rol. Huisartsen zijn vaak als eerste zorgverlener van de migrant. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat (groeps-) voorlichting over de preconceptionele periode positief effect heeft op de gezondheid en de zwangerschap van de migrant.

Als zorgverlener is het van belang om iedere keer te bepalen hoe de sociaal-economische achtergrond van iedere migrant is. Is de migrant op de hoogte van de gezondheidzorg, voorlichting, voorzorgmaatregelen etc. Verder moet je als zorgverlener bij je professie blijven, bij jezelf blijven en de eigen taal blijven spreken. Houdt direct (oog-) contact met de migrant, zodat de migrant  betrokken wordt bij ieder gesprek. Ook als er een tolk aanwezig is, toch je blijven richten tot de migrant én verifiëren of de informatie begrepen is bij de migrant. De migrant motiveren om te verwoorden, het liefst, in de Nederlandse taal, of zij het gesprek begrepen hebben. Deze punten blijven essentieel en komen in iedere fase terug. Vanuit een rollenspel werd dit door de dames van Stichting Voorlichters Gezondheid duidelijk gemaakt.
Het is een samenwerking tussen zorgverleners hoe de migrant zo goed mogelijk te begeleiden in de voorlichting van bijvoorbeeld gezonde leefstijl en het gebruik van foliumzuur, tijdens de preconceptionele periode. Tijdens de zwangerschap is het noodzakelijk dat de migrant op de hoogte is van de prenatale screening en in de kraamperiode is voorlichting van de hielprik- en gehoorscreening essentieel.

Bekijk de presentatie via de link in de kolom 'Download'.