Hiernaast kunt u het gebruiksregelement ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-ARattack rate downloaden