Inzichten uit de literatuur, uit nieuw onderzoek en expertise van partnerorganisaties wordt samengebracht om te komen tot waardevolle kennis voor preventief gedrag en gezondheid.

Thuisblijven en quarantaine

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan is het van belang dat mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus in isolatie of quarantaine gaan. Inzicht in hoeveel mensen in Nederland zich aan hun quarantaine of isolatie advies houden en waarom wel/niet, kan de basis vormen voor een strategie om dit gedrag te ondersteunen en faciliteren. 

De notitie Naleven van quarantaine en isolatie advies (11 november 2020) beschrijft in hoeverre mensen thuis blijven als ze wegens een (mogelijke) COVID-19 besmetting het advies krijgen in quarantaine of isolatie te gaan. En waarom gaan mensen in sommige gevallen toch naar buiten terwijl een quarantaine of isolatieadvies geldt? Verder wordt ingegaan op wat mensen zou kunnen motiveren of helpen om wel het quarantaine of isolatie advies op te volgen. Deze analyse is op basis van onderzoeksdata uit september en oktober 2020.

Eerder publiceerden we al de analyse Thuisblijven, testen en quarantaine (14 juli 2020). 

1,5 meter afstand houden en drukte vermijden

In welke context hebben mensen de meeste moeite met 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden, en waarom? En welke oplossingen zijn mogelijk effectief om afstand houden en drukte vermijden te ondersteunen? Beantwoording van deze vragen vindt plaats op basis van vragenlijstonderzoek, interviews en literatuuronderzoek van de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  Corona Gedragsunit, aangevuld met ander Nederlands onderzoek naar afstand houden. Meest recent is de notitie 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden van  28 september 2020.

Jongeren in de 1,5 meter samenleving

Webinar (van 9 juli 2020) over jongeren in de 1,5m samenleving.

Jongeren in de coronacrisis

Sinds half april  2020 voert het RIVM samen met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst ’en onderzoek uit naar gedrag en welbevinden van mensen in de strijd tegen het  nieuwe coronavirus. In de notitie Jongeren in de coronacrisis (d.d. 25 juni 2020) wordt ingezoomd op de resultaten die in het vragenlijstonderzoek en in de verdiepende interviews zijn opgehaald bij jongeren.

Leefstijladvies voor thuis

Hoe behouden we een gezonde leefstijl in tijden van het nieuwe coronavirus (COVID-19). In samenwerking met thema- en kennisinstituten hebben wij leefstijladviezen ontwikkeld voor professionals werkzaam bij de gemeente, GGD of in de zorg. Met deze leefstijladviezen kunnen zij mensen helpen om (thuis) hun gezondheid op peil te houden.