Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu. 

Gedragsonderzoek COVID-19

Ons gedrag speelt een belangrijke rol bij het onder controle houden van het coronavirus.

Pandemische paraatheid

Met kennis van gedrag bijdragen aan een effectieve bestrijding van toekomstige pandemieën.

SocioVax

Wat maakt dat mensen meedoen aan een vaccinatieprogramma of juist niet? En hoe willen ze geïnformeerd worden? Dit onderzoekt het RIVM onder de naam SocioVax: sociaalwetenschappelijk onderzoek naar vaccineren. 

Perceptie en gedrag: veiligheid en milieu

Het RIVM doet onderzoek naar gedrags- en perceptievraagstukken die gaan over milieu en veiligheid.