Met de gehoortest kan een afwijking aan het gehoor snel worden ontdekt. Hoe eerder dat gebeurt, hoe sneller
de behandeling kan beginnen.

Waarom is een goed gehoor belangrijk?

Een goed gehoor is belangrijk voor de ontwikkeling van de taal en het goed leren praten. Als een kind niet goed heeft leren praten, kan dat grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling. Een kind heeft namelijk taal nodig om op school te kunnen leren en om bijvoorbeeld sociale contacten te kunnen leggen.

De eerste weken na de geboorte

Iedere pasgeboren baby krijgt een gehoortest aangeboden. Dat gebeurt in de eerste weken na de geboorte. Er kan geen gehoortest meer worden aangeboden aan kinderen die ouder zijn dan zes weken. Behalve als de ouders/verzorgers hier niets aan konden doen. Een uitzondering geldt ook voor kinderen die veel te vroeg geboren zijn.

Waarom zo snel na de geboorte?

Hoe eerder een slecht gehoor wordt ontdekt, hoe sneller uw kind kan worden behandeld. De gevolgen voor het kind blijven hierdoor zo beperkt mogelijk. Daarom krijgt uw baby de gehoorscreening al in de eerste weken na de geboorte.

Opletten blijft nodig

Als de uitslag van de gehoortest ‘voldoende’ is, hoort uw kind op dat moment vrijwel zeker voldoende om te leren praten. Toch is het belangrijk dat u op het gehoor van uw kind blijft letten. Sommige kinderen worden pas na de gehoortest slechthorend. Dat komt gelukkig heel zelden voor. Vraagt u zich af of uw kind wel goed hoort? Neem dan contact op met uw huisarts of het consultatiebureau.

Vragen over de gehoortest?

Heeft u na het bezoek aan deze website nog vragen? Misschien staat het antwoord bij de veelgestelde vragen. Zo niet, neem dan contact op met het consultatiebureau in uw wijk of bel de NSDSKNederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind: 020-5745945.