1. Wanneer krijg ik de uitslag van de gehoortest?
 2. De uitslag van de gehoortest is 'onvoldoende'. Waarom wordt de test herhaald?
 3. De uitslag van de gehoortest is 'onvoldoende'. Wat betekent dat?
 4. Wat kan er mis zijn met het gehoor van mijn kind?
 5. Mijn kind heeft een blijvend gehoorverlies. Wat is de oorzaak?
 6. Zijn aandoeningen aan het gehoor te genezen of te behandelen?
 7. De uitslag van de gehoortest is 'voldoende'. Hoe weet ik of het gehoor van mijn kind goed blijft?
 8. Wat als de uitslag van de gehoortest niet goed is?
 9. Spoort de gehoortest alle gehoorverlies op?
 10. Hoe verloopt de verwijzing naar het Audiologisch Centrum?
 11. Kan een slechthorend kind met een hoortoestel gewoon horen?
 12. Helpen hoortoestellen bij alle kinderen met gehoorverlies?
 13. De uitslag van de gehoortest van mijn kind was 'voldoende'. Toch lijkt mijn kind niet alles goed te horen.

1. Wanneer krijg ik de uitslag van de gehoortest?

U krijgt de uitslag meteen na afloop van de test.


2. De uitslag van de gehoortest is ‘onvoldoende’. Waarom wordt de test herhaald?

De uitslag geeft aan of er aan beide oren voldoende gehoor is aangetoond. Als dat niet het geval is, hoeft dat nog niet te betekenen dat uw kind een blijvend gehoorverlies heeft. In de meeste gevallen is er iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld:

• Er was tijdens de test te veel omgevingslawaai.
• Uw kind was onrustig of huilde.
• Er zat te veel oorsmeer in de gehoorgang of vocht achter het trommelvlies, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoudheid.

Daarom wordt een afspraak gemaakt voor een herhaling van de gehoortest.


3. De uitslag van de gehoortest is ‘onvoldoende’. Wat betekent dat?

De testapparatuur heeft aan één oor of beide oren nog geen voldoende gehoor kunnen aantonen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat uw kind een blijvend gehoorverlies heeft. Er kan ook sprake zijn van een tijdelijk gehoorverlies door bijvoorbeeld een verkoudheid. Of de test geeft geen goed beeld doordat uw kind onrustig is. Daarom wordt de gehoortest herhaald. Dit kan tot tweemaal toe gebeuren, meestal steeds na ongeveer een week.

Als ook na drie screeningsrondes geen voldoende resultaat aangetoond kan worden aan beide oren, wordt de kans aanzienlijk groter dat er sprake is van een blijvend gehoorverlies. Uw kind wordt dan verwezen naar een Audiologisch Centrum, waar een vervolgonderzoek plaatsvindt.


4. Wat kan er mis zijn met het gehoor van mijn kind?

Er zijn verschillende typen gehoorverlies mogelijk. Uw kind kan een tijdelijk gehoorverlies hebben omdat er vocht achter het trommelvlies zit, bijvoorbeeld door een verkoudheid. Dat is meestal na een paar weken, soms maanden, weer voorbij. Het gehoorverlies kan ook blijvend zijn. Het is dan belangrijk om te weten wat voor soort gehoorverlies het is, en hoe ernstig het is.

Bij blijvende slechthorendheid zit de oorzaak meestal in het binnenoor, het zogeheten ‘slakkenhuis’. Soms zit de oorzaak in het middenoor en soms heeft de oorzaak met de gehoorzenuw te maken.


5. Mijn kind heeft een blijvend gehoorverlies. Wat is de oorzaak?

Het Audiologisch Centrum kan u veel vertellen over het type en de ernst van de slechthorendheid, en over de eventuele behandeling ervan. Maar daarmee weet u nog niet wat de oorzaak is. U kunt dit verder laten onderzoeken in een academisch ziekenhuis. U kunt uw huisarts vragen om uw kind te verwijzen voor onderzoek naar de oorzaak.


6. Zijn aandoeningen aan het gehoor te genezen of te behandelen?

Een blijvend gehoorverlies is helaas niet te genezen. Maar er zijn verschillende manieren om slechthorende kinderen te helpen. Dat varieert van hoortoestellen tot speciaal onderwijs.


7. De uitslag van de gehoortest is ‘voldoende’. Hoe weet ik of het gehoor van mijn kind goed blijft?

Als de uitslag ‘voldoende’ is, dan betekent dit dat het gehoor van uw kind op dat moment vrijwel zeker voldoende hoort om goed te kunnen leren praten. Toch is het belangrijk dat u op het gehoor van uw kind blijft letten. Soms ontstaat slechthorendheid pas na de gehoortest. Dit komt gelukkig heel zelden voor. Als u twijfelt aan het gehoor van uw kind, neem dan contact op met uw huisarts of met het consultatiebureau in uw wijk.


8. Wat als de uitslag van de gehoortest niet goed is?

Dan wordt de gehoortest herhaald. U wordt gebeld voor een afspraak. Als deze tweede test opnieuw geen voldoende resultaat oplevert aan beide oren, krijgt uw kind een derde test met een ander apparaat. Wordt door deze derde test ook nog geen voldoende gehoor aan beide oren aangetoond, dan wordt uw kind verwezen naar een Audiologisch Centrum, waar een vervolgonderzoek plaatsvindt.


9. Spoort de gehoorscreening alle gehoorverlies op?

Bij de gehoorscreening wordt gebruikgemaakt van de zogeheten ‘OAEoto-akoestische emissies-test’. Met deze test wordt het oor getest tot en met het binnenoor. Maar deze test zegt niets over het traject vanaf het binnenoor naar de hersenen. Soms ligt hier de oorzaak van de slechthorendheid. Bij sommige aandoeningen bestaat daar een vergrote kans op. Door middel van enkele vragen wordt geprobeerd kinderen met deze aandoeningen op te sporen. De vragen worden gesteld aan ouders van kinderen die in het ziekenhuis hebben gelegen. Kinderen die deze aandoeningen zouden kunnen hebben, worden dan getest met de zogeheten ‘AABRAutomated Auditory Brainstem Response-methode’. De AABR-methode screent tot op het niveau van de hersenstam.

Een enkele keer ligt bij gezónde kinderen de oorzaak van de slechthorendheid in de hersenen. Dat gehoorverlies wordt dan dus niet met de OAE-gehoortest opgespoord. Daarom is het belangrijk dat u op het gehoor van uw kind blijft letten.


10. Hoe verloopt de verwijzing naar het Audiologisch Centrum?

De regiocoördinator bespreekt met u in welk Audiologisch Centrum uw kind verder kan worden onderzocht. De regiocoördinator is degene die de derde gehoortest heeft uitgevoerd. Hij of zij zorgt ook voor de afspraak en geeft de testgegevens van uw kind door aan het Audiologisch Centrum en de huisarts. De huisarts zorgt voor de verwijskaart. Het consultatiebureau krijgt bericht van de verwijzing.


11. Kan een slechthorend kind met een hoortoestel gewoon horen?

Een hoortoestel maakt het geluid harder. Dat wil niet zeggen dat een kind dan alles weer normaal kan horen. Het geluid kan vervormd klinken, vooral als de oorzaak van het gehoorverlies in het binnenoor of de gehoorzenuw zit. Toch leert een kind hiermee zo goed mogelijk gebruik te maken van alle geluidssignalen.


12. Helpen hoortoestellen bij alle kinderen met gehoorverlies?

Hoortoestellen versterken het geluid. Om te kunnen horen, heeft een kind dus nog wat ‘restgehoor’ nodig. Als een kind helemaal doof is, helpen hoortoestellen niet. In dat geval kunnen eventueel gehoorimplantaten worden ingebracht, waarmee de gehoorzenuw rechtstreeks gestimuleerd wordt. Daarnaast kunnen kinderen gebarentaal leren.


13. De uitslag van de gehoortest van mijn kind was ‘voldoende’. Toch lijkt mijn kind niet alles goed te horen.

Neem in dat geval altijd contact op met de huisarts of het consultatiebureau. Gehoorverlies ontstaat namelijk heel soms pas na de gehoortest.