Als tijdens de eerste twee screeningsrondes met de OAEoto-akoestische emissies-methode geen voldoende gehoor aan één of beide oren kan worden aangetoond, voert de regiocoördinator een derde screeningsronde uit. Deze screening wordt uitgevoerd met de AABRAutomated Auditory Brainstem Response-methode.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

De AABR-methode 2:40

In deze video wordt aan professionals uitgelegd wat de AABR screening is en hoe deze in zijn werk gaat. Als tijdens de eerste twee screeningsrondes met de OAE-methode geen voldoende gehoor aan één of beide oren kan worden aangetoond, voert de regiocoördinator een derde screeningsronde uit. Deze screening wordt uitgevoerd met de AABR-methode.

AABRAutomated Auditory Brainstem Response: 'automated auditory brainstem response’

AABR staat voor ‘automated auditory brainstem response’. Bij deze methode worden drie plakkertjes aangebracht op de huid van de baby: op het voorhoofd, in de nek en één op de rug, het borstbeen of een wang. Op elk oor wordt een oorkapje aangebracht. Via deze oorkapjes wordt zeventig keer per seconde een geluid aangeboden aan elk oor. De plakkertjes zijn verbonden met elektroden, die de elektrische activiteit in reactie op het aangeboden geluid tot op hersenstamniveau kunnen registeren.

‘Pass’ of ‘refer’

De elektroden zijn via een kabeltje verbonden met een meetapparaat, dat berekent of al dan niet sprake is van een voldoende reactie op het geluid. Die berekening kan tot twee uitslagen leiden: ‘pass’ (voldoende) of ‘refer’ (onvoldoende).

Screeningsversie van BERABrainstem Evoked Response Audiometry

AABR is een screeningsversie van de BERA, ‘brainstem evoked response audiometry', een methode die sinds de jaren zeventig wordt gebruikt voor gehoordiagnostiek. BERA is niet geschikt als screeningsmethode: de afname kost veel tijd, de apparatuur is duur, en voor de interpretatie van de resultaten is specialistische kennis nodig. Om die reden is de AABR-methode ontwikkeld als screeningsinstrument.

Meer informatie