Voor kinderen die langer dan drie weken in het ziekenhuis verblijven en kinderen met een verhoogde kans op auditieve neuropathie wordt afgeweken van het protocol.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Langer dan drie weken in het ziekenhuis

Als kinderen langer dan drie weken in het ziekenhuis verblijven, wordt nagevraagd of ze op korte termijn worden ontslagen. Zo ja, dan wordt thuis alsnog het gehoorscreeningsproces opgestart. Zo nee, dan wordt de kinderarts om toestemming gevraagd om de gehoorscreening vier à vijf weken na de geboorte in het ziekenhuis aan te bieden. In dat geval zal de regiocoördinator de screening volgens de AABR-methode uitvoeren. In het laatste geval mag in geval van vroeggeboorte (<37 weken) gecorrigeerd worden voor de duur van de zwangerschap.

Verhoogde kans op auditieve neuropathie

Kinderen met een verhoogde kans op auditieve neuropathie worden meteen gescreend met de AABR-methode. Dit geldt voor:

  • kinderen die opgenomen worden op een Neonatale Intensive Care Unit (NICUNeonatale Intensive Care Unit); bij deze kinderen wordt het gehoor gescreend door NICU-medewerkers
  • kinderen die een wisseltransfusie hebben ondergaan
  • kinderen die een meningitis hebben gehad.