Hoe verloopt de gehoorscreening in grote lijnen? Op deze pagina vindt u een korte beschrijving.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Vooraf

In de laatste maanden van de zwangerschap ontvangt de zwangere een folder met informatie over de gehoor- en hielprikscreening van de verloskundig zorgverlener. Als ouders de geboorte van hun kind aangeven bij de burgerlijke stand, ontvangen zij deze folder opnieuw.

Eerste screening

Uitgangspunt van beleid is dat de hielprik en de gehoorscreening tijdens hetzelfde huisbezoek worden aangeboden, tussen de 4e en 7e dag na de geboorte. Dat gebeurt meestal door een medewerker van een JGZJeugdgezondheidszorg-organisatie of (in enkele gevallen) de kraamzorg. In sommige JGZ-organisaties in Zuid-Holland en Gelderland wordt de hielprik nog uitgevoerd door de verloskundige. De gehoorscreening wordt dan aangeboden op het consultatiebureau, als het kind enkele weken oud is.

Tweede screening

Als de uitslag van de eerste screening onvoldoende is (er wordt aan één oor of beide oren geen voldoende gehoor aangetoond), wordt een afspraak gemaakt voor een tweede screening: een herhaling van de OAE-methode.

Derde screening

Als ook de uitslag van de tweede screening onvoldoende is, wordt een afspraak gemaakt voor een derde screening. Bij deze screening wordt gebruikgemaakt van de AABR-methode. De derde screening wordt uitgevoerd door de regiocoördinator.

Vervolgonderzoek Audiologisch Centrum

Als ook de derde screening onvoldoende is aan één of beide oren, wordt het kind verwezen naar een Audiologisch Centrum voor verder onderzoek.