Kinderen die een Audiologisch Centrum bezoeken voor een diagnostisch onderzoek, zijn meestal slechts enkele maanden oud. Op deze leeftijd is objectieve frequentiespecifieke drempelbepaling (nog) niet routinematig mogelijk.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Daarom is het onderzoek beperkt tot andere technieken:

  • Hersenstam-audiometrie met klikstimulatie (BERABrainstem Evoked Response Audiometry), waarbij de drempel voor het frequentiegebied rond 3 kHz bepaald kan worden.
  • Impedantiemetrie: 
    - Een tympanogram, waarmee de al dan niet normale beweeglijkheid van het middenoor voor geluidstransport bepaald kan worden. 
    - De drempelbepaling van de stapediusreflex, waarmee per frequentie de minimumsterkte van de toon bepaald wordt die nog een meetbare reflex veroorzaakt.
  • Herhaalde screening met OAEoto-akoestische emissies’s, maar nu frequentiespecifiek, bij 1 kHz en hoger.
  • Gedragsobservatie-audiometrie, waarbij reactiedrempels bij lage, midden en hoge tonen gezocht kunnen worden.

Meer informatie

Tijdschema diagnostisch onderzoek