Voor de neonatale gehoorscreening is een Draaiboek vastgesteld. Hiervan zijn ook enkele afgeleide producten beschikbaar: een samenvatting van het Draaiboek, een ziekenhuisprotocol en gesprekshulpen bij de screening.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Draaiboek Neonatale Gehoorscreening Jeugdgezondheidszorg (hele draaiboek)

Inhoudsopgave van het draaiboek

Bijlagen van het draaiboek

Samenvatting, ziekenhuisprotocol en gesprekshulpen

Daarnaast zijn enkele documenten beschikbaar die van het draaiboek zijn afgeleid: