De regie en coördinatie van het gehoorscreeningsprogramma is sinds januari 2008 in handen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek. Het CvB wordt daarbij geadviseerd door de Programmacommissie Neonatale Gehoorscreening (PNGSProgrammacommissie Neonatale Gehoorscreening).

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Wie zijn vertegenwoordigd in de commissie?

De PNGSProgrammacommissie Neonatale Gehoorscreening bestaat uit deskundigen die afkomstig zijn uit kringen van relevante beroepsgroepen en betrokken organisaties, waaronder ouderorganisaties. De rol van de PNGS is om het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek te adviseren bij de landelijke regie en coördinatie van het programma.

Werkgroepen

Onder de PNGS zijn op indicatie een aantal werkgroepen actief, die rechtstreeks of via de programmacoördinator rapporteren aan de PNGS. De werkgroepen zijn ingesteld door het RIVM-CvB, op advies van de PNGS en na bespreking van opdracht en samenstelling.