De gehoorscreening kan tot twee uitslagen leiden: voldoende of onvoldoende (‘pass’ of ‘refer’). In het laatste geval volgt een verwijzing naar een Audiologisch Centrum.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Uitslag ‘voldoende’

Als de uitslag aan beide oren ‘voldoende’ (‘pass’) is, blijft er een kans dat het gehoor later tijdelijk afneemt, bijvoorbeeld als gevolg van vocht in het middenoor (OMEOtitis Media met Effusie). En in enkele gevallen ontwikkelt een blijvend gehoorverlies zich pas na de neonatale periode. Daarom is het van belang dat ouders beseffen dat deze uitslag geen garantie biedt voor een goed gehoor. Bij twijfel over het gehoor van hun kind kunnen ze contact opnemen met hun huisarts of consultatiebureau.

Uitslag ‘onvoldoende’

Als na screeningsrondes nog geen voldoende gehoor kan worden aangetoond (‘refer’) aan beide oren, wordt het kind verwezen naar een Audiologisch Centrum voor verder onderzoek. De verwijzing wordt geregeld door de regiocoördinator en achteraf gefiatteerd door de huisarts.

Binnen 6 maanden behandelen

Het doel is om bij kinderen met een dubbelzijdig permanent gehoorverlies binnen 6 maanden na de geboorte te beginnen met een interventie. Onderzoek toont aan dat dit de ontwikkeling van taal en spraak bij het kind ten goede komt.

Beperkingen van de gehoorscreening

Een screeningsprogramma is nooit waterdicht. Er zullen altijd kinderen met slechthorendheid gemist worden, bijvoorbeeld als gevolg van de gehanteerde screeningsmethode. De OAE-methode screent immers tot op het niveau van de buitenste trilhaarcellen die de emissies produceren. Het traject vanaf de binnenste haarcellen naar het centrale zenuwstelsel wordt niet getest. Ook is het mogelijk dat slechthorendheid zich pas na de gehoorscreening ontwikkelt.

Meer informatie

Tijdschema diagnostisch onderzoek