Gezondheidseffecten als gevolg van lawaai

Geluid heeft het meest effect op de gezondheid als het wordt beoordeeld als lawaai.
Gezondheidseffecten zijn gedeeltelijk afhankelijk van de eigenschappen van het geluid, zoals intensiteit, frequentie (toonhoogte) en duur. Daarnaast spelen zogenaamde niet-akoestische aspecten een rol, zoals context, hoe men over de bron van het geluid denkt (attitude),  verwerkingsgedrag (coping stijl), angst en gevoeligheid voor geluid (1,2). Geluiden die als prettig ervaren worden en het ontbreken van ongewenst geluid hebben mogelijk juist een positief effect op de gezondheid doordat ze het herstel van stress bevorderen.
 

Geluid van wegverkeer leidt in Nederland tot 84 hartinfarcten per jaar

In Nederland worden elk jaar ongeveer 84 hartinfarcten veroorzaakt door blootstelling aan geluid van wegverkeer. Dit is 0,3% van het totale aantal acute myocard infarcten dat jaarlijks in Nederland optreedt 3. Ruim 5 hartinfarcten per jaar zijn gerelateerd aan geluid van verkeer op rijkswegen en 7 hartinfarcten per jaar zijn gerelateerd aan geluid van spoorwegen. Het is dus een relatief klein deel van de infarcten door wegverkeer dat is toe te schrijven aan het rijkswegen en spoorwegen.
 

Geluid van wegverkeer levert aanzienlijke bijdrage aan ziektelast door omgevingsfactoren

Na fijnstof (PM2,5fijnstof) staan geluid van wegverkeer (transportgeluid) en passief roken in Nederland op de gedeelde tweede plaats van een ranglijst van factoren in de fysieke leefomgeving die de meeste ziektelast met zich meebrengen. Dit blijkt uit onderzoek door de WHO4 (Wereldgezondheidsorganisatie) naar de invloed van milieufactoren op onze gezondheid.
 


Referenties

  1. Handreiking geluidhinder wegverkeer, Dusseldorp 2011
  2. GR 94, geluid en gezondheid
  3. van Kempen & Houthuijs, 2008
  4. WHO burden of disease 2011
  5. GR Stille gebieden 2004