De kerntaak van het Expertisecentrum geluid (ECG) is ervoor te zorgen dat geluidniveaus en effecten van omgevingsgeluid op gezondheid van mensen, op een goede en betrouwbare manier worden vastgesteld en door monitoring in de tijd worden gevolgd.

Het ECG doet daarom onderzoek naar en adviseert overheden op het gebied van geluid, hinder en gezondheid. Het centrum ontwikkelt en borgt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften voor geluid, monitoring en effecten- en 'impact'-onderzoek.
Belangrijke geluidbronnen zijn verkeer (weg-, rail- en vliegverkeer) en industrie. Daarnaast kunnen ook meer specifieke onderwerpen zoals stedelijk geluid, laagfrequent geluid, trillingen en de invloed van zeer hoge geluidniveau’s (piekgeluiden) onderzocht worden.  

Het ECG is in 2011 opgericht door het RIVM, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het ECG werken verschillende afdelingen van het RIVM samen aan vraagstukken op het gebied van geluid. Het ECG richt zich nadrukkelijk ook op samenwerking met (inter)nationale onderzoeksinstituten en - bureaus. Hierdoor is de validatie en betrouwbaarheid van toegepaste methoden om geluidniveaus en geluidhinder te bepalen gewaarborgd.  Het onderzoeksveld van geluid is breed, waar nodig wordt daarom externe expertise ingeschakeld om vragen over geluid te beantwoorden.