Geluidniveaus van verkeer en industrie worden berekend op basis van in de wet vastgelegde regels. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beheert deze regels. Met deze wettelijk vastgestelde regels kunnen deskundigen de geluidbelasting berekenen en eventueel maatregelen vaststellen om geluid te verminderen. Ook internationaal werkt het RIVM mee aan onderzoek naar (de effecten van) geluid. Zo is het RIVM nationaal referentiecentrum geluid voor de EUEuropean Union en werken we samen met de WHO aan ‘community guidelines’.