Onder de vlag Gezonde School versterken vele organisaties gezamenlijk gezondheidsbevordering in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vovoortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbomiddelbaar beroepsonderwijs).

Het programma Gezonde School biedt ondersteuning bij gezondheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs (po en vovoortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbomiddelbaar beroepsonderwijs). Door het beschikbaar maken van kennis, materialen en ondersteuning voor professionals gezondheidsbevordering via Loketgezondleven.nl en voor medewerkers uit het onderwijs via Gezondeschool.nl. Dit met als doel planmatig en structureel gezondheidsactiviteiten in te zetten zodat er effectief en efficiënt gewerkt wordt aan een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren.

Gezonde School voor professionals

Handleiding Gezonde School: een praktische werkwijze voor (gezondheids)professionals om scholen te ondersteunen met de Gezonde School-aanpak.

Gezondeschool.nl: informatie voor medewerkers uit het onderwijs per onderwijstype over de Gezonde School-aanpak, Gezonde School-activiteiten, ondersteuning en voorlichtingsmateralen.