Op de startpagina Gezonde Wijk in de Handreiking Gezonde Gemeente van Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om samen te werken aan wijkgerichte gezondheidsbevordering.

Gezonde wijkaanpak

Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel Gezonde Wijkaanpak of communitybenadering genoemd, richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. De wijk raakt direct de gezondheid van bewoners. Een gezonde wijk draagt bij aan de kansen die mensen hebben om zichzelf te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij.

De belangrijkste onderdelen van wijkgerichte gezondheidsbevordering staan overzichtelijk in de infographic Gezonde Wijkaanpak.

Preventie in de Buurt

Om te zorgen voor gezonde inwoners is samenwerken tussen professionals in de wijk, buurt of dorp nodig. Huisartsen zien steeds meer pati├źnten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Reden genoeg om als professionals uit de publieke gezondheid en huisartsenpraktijk de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen, buurtsportcoaches en de gemeente. Lees meer over het verbinden van preventie, zorg en welzijn op loketgezondleven.nl