Op de startpagina Gezonde Wijk in de Handreiking Gezonde Gemeente van Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om samen te werken aan wijkgerichte gezondheidsbevordering.

Gezonde wijkaanpak

Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel Gezonde Wijkaanpak of communitybenadering genoemd, richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. De wijk raakt direct de gezondheid van bewoners. Een gezonde wijk draagt bij aan de kansen die mensen hebben om zichzelf te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij.

De belangrijkste onderdelen van wijkgerichte gezondheidsbevordering staan overzichtelijk in de infographic Gezonde Wijkaanpak.

Preventie in de Buurt

Als professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk samenwerken, maakt dat werken aan een gezondere leefstijl makkelijker en effici├źnter. Het project Preventie in de Buurt (2014-2018) van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven (CGLCentrum Gezond Leven) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHGNederlands Huisartsen Genootschap) ondersteunt professionals bij deze samenwerking.