De richtlijn 'Beoordelen van ventilatie scholen' is opgesteld door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-NL vanuit het voormalig Landelijk Centrum Medische Milieukunde met een financiële bijdrage van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De richtlijn is bedoeld voor GGD medewerkers medische milieukunde.

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn Beoordelen van Ventilatie Scholen vervangt de richtlijn Ventilatie Scholen en de richtlijn Meting kooldioxide in scholen en kinderdagverblijven, beide uit 2002.

In februari 2008 zijn twee wijzigingen in de richtlijn doorgevoerd. In hoofdstuk 3.2 is in de 8e regel het woordje ‘minder’ gewijzigd in ‘meer. De tweede wijziging betreft Bijlage 8. De oorspronkelijke versie van de ééndagsmethode is gewijzigd in de herziene methode van juni 2007.

Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat het met het binnenmilieu in scholen over het algemeen slecht gesteld is. Een slecht binnenmilieu kan nadelige effecten hebben op de gezondheid.

In de richtlijn wordt ingegaan op de relatie tussen ventilatie, CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-concentratie en gezondheidseffecten.
 
Vervolgens wordt ingegaan op het toetsingskader. Achtereenvolgens worden de wettelijke eisen t.a.v. luchtverversing besproken en gezondheidskundige toetswaarden. Deze toetswaarden zijn gebaseerd op de CO2-concentratie als parameter voor voldoende ventilatie.

Tenslotte wordt besproken op welke wijze de GGD onderzoek kan uitvoeren naar binnenluchtkwaliteit en ventilatie en de mogelijkheden voor advisering.