De richtlijn 'Gezondheidsrisico's voor omgeving bij bodemsanering' is opgesteld door GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-NL vanuit het voormalig Landelijk Centrum Medische Milieukunde met een financiële bijdrage van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . De richtlijn is bedoeld voor GGD medewerkers medische milieukunde.

Samenvatting ontbreekt.