De richtlijn 'Laag frequent geluid' is opgesteld door GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-NL met een financiële bijdrage van VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en is bedoeld voor GGD medewerkers medische milieukunde.

Deze richtlijn schetst een plan van aanpak over hoe GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en, met de huidige kennis, bij klachten over laag-frequent-geluid-hinder (geluidhinder met frequenties tot 125 HzHertz) het beste kan handelen.