GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en kunnen de gevoeligheid van ruimtelijke objecten afwegen op basis van verblijfsduur, kwetsbaarheid gebruikers, verrichten van lichamelijke inspanning en de aanwezigheid van technische aanpassingen.

Hiertoe hebben GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en een scoresysteem voor de gevoeligheid van diverse ruimtelijke objecten opgesteld:

A. de verblijfsduur van mensen op de locatie
De gevoeligheidsscore wordt bepaald door duur en frequentie van de blootstelling. Langdurige, frequente blootstelling geeft veel gezondheidsimpact, voor verdere toelichting zie langdurige blootstelling aan fijn stof. Langdurig wordt gedefinieerd als minimaal 1 dagdeel, frequent als minimaal 1 keer per week. Permanent als minimaal 5 dagen per week, gemiddeld 12 uur of langer per dag. In geval van wisselende aanwezigheid van verschillende gebruikers kan een minimum en maximum score worden gehanteerd.

  • 1 punt: niet langdurig, noch frequent
  • 2 punten: langdurig of frequent
  • 3 punten: zowel langdurig als frequent
  • 6 punten: permanente aanwezigheid

B. de aanwezigheid van mensen die gevoelig zijn voor luchtkwaliteit
De gevoeligheidsscore wordt bepaald door de mate van aanwezigheid van hooggevoelige groepen in de gebruikerspopulatie van het object. Hooggevoelige groepen zijn: ouderen, kinderen, mensen met een luchtweg- of hart/vaataandoening, of suikerziekte. Waarom deze groepen extra kwetsbaar zijn is toegelicht in hooggevoelige groepen.

  • 1 punt: niet meer personen uit een hooggevoelige groep dan de doorsnee bevolking in Nederland
  • 4 punten: bovengemiddeld deel personen uit hooggevoelige groepen
  • 6 punten: specifiek bedoeld voor, of vrijwel uitsluitend personen uit hooggevoelige groepenhet verrichten van lichamelijke inspanning door aanwezigen

C. het verrichten van lichamelijke inspanning door aanwezigen
De gevoeligheidsscore wordt bepaald door de mate van lichamelijke inspanning die personen op de locatie verrichten. Bij lichamelijke inspanning treedt er een versnelde en diepere ademhaling op. De blootstelling aan luchtverontreiniging wordt daarmee vergroot, en kan bovendien dieper in de luchtwegen doordringen.

  • 1 punt: gemiddelde lichamelijke inspanning
  • 2 punten: bovengemiddelde lichamelijke inspanning
  • 3 punten: uitsluitend verrichten van lichamelijke inspanning

De gevoeligheidsscore kan vervolgens door middel van optellen worden bepaald:

De gevoeligheidsscore levert een indicatie van de mate van gevoeligheid van een ruimtelijk object. Bij het geven van adviezen kan dit eenhandig hulpmiddel zijn om het verschil in gevoeligheid tussen ruimtelijke objecten aan te geven. De toepassing van het scoresysteem beperkt zich tot het bieden van de mogelijkheid om gefundeerde argumenten in te brengen tijdens de discussie over wat wel of niet kan in een gebied met slechte luchtkwaliteit en heeft geen wettelijke basis. De daadwerkelijke gevoeligheid van een object is afhankelijk van de specifieke plaatselijke situatie, bovendien kan het aantal gebruikers van het object een rol spelen in de discussie.

In de onderstaande tabel is voor een aantal ruimtelijke objecten, als voorbeeld, de gevoeligheidsscore bepaald.

 

Criterium 1

Criterium 2

Criterium 3

Criterium 4

Score

Beoordeling

Woningen

6

4 of 61

1

0

11-13

Rood

Verpleeg-, verzorgings- en bejaardentehuizen

6

4 of 6

1

0

11-13

Rood

Basisschool

3

6

22

0

11

Rood

Voortgezet onderwijs

3

6

1

0

10

Rood

Kinderdagverblijf

3

6

2

0

11

Rood

Buitenschoolse opvang

2 of 3

6

1 of 2

0

9-11

Oranje-Rood

Peuterspeelzaal

2

6

1 of 2

0

9-10

Oranje-Rood

Ziekenhuis

2

66

1

0

9

Oranje

Sporthal (Binnen)

1 of 2

44

3

0

8-9

Oranje

Sportvelden (Buiten)

1 of 2

44

3

0

8-9

Oranje

Gevangenis

6

1

1

0

8

Oranje

Scouting overnachtings plek

1 of 2

4 of 63

2

0

7-9

Groen-Oranje

Recreatieparken zoals de Efteling

1 of 2

1 of 43

1 of 2

0

3-8

Groen-Oranje

Park

1 of 2

1 of 43  

2

0

4-8

Groen-Oranje

Fietspad

1 of 2

1 of 45

3

0

5-9

Groen-Oranje

Volkstuinen

2 of 3

1 of 4

2

0

4-9

Groen-Oranje

Camping

2 of 3

1 of 4

2

0

5-8

Groen-Oranje

Kantoorpanden

3

1

1

0

5

Groen

Winkelcentra

1 of 2

1

1 of 2

0

3-5

Groen

Bioscoop

1

1

1

0

3

Groen

Recreatiecomplex binnen (carten, bowlen, klimmen, skiën)

1 of 2

1

2 of 3

0

4-6

Groen

Gevangenis met technische aanpassingen

6

1

1

-3

5

Groen

Hotel

2

1

1

0

4

Groen

1 minstens op 4 scoren omdat de risicogroepen als kinderen en ouderen relatief veel thuis verblijven
2 basisschool kinderen spelen vaak buiten op het schoolplein of in de omgeving van de school
3 afhankelijk van de doelgroep
4 relatief veel kinderen en jongeren
5 op 4 scoren wanneer er schoolgaande kinderen fietsen, dan scoort criterium 1 overigens 2
6 hierbij is rekening gehouden met de ernst van de aandoening van degenen die tot de voor luchtverontreiniging gevoelige groepen behoren (al geldt dat niet voor de volledige ziekenhuispopulatie)