De richtlijn 'Risicocommunicatie' is opgesteld door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-NL vanuit het voormalig Landelijk Centrum Medische Milieukunde met een financiële bijdrage van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De richtlijn is bedoeld voor GGD medewerkers medische milieukunde.

Een belangrijke taak van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en is het adviseren van gemeenten over de gezondheidsrisico’s van milieufactoren en over het te volgen communicatietraject daarbij. Vaak wordt gedacht dat het doel van risicocommunicatie het verminderen van onrust onder de bevolking is. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Integendeel, want slechte risicocommunicatie kan zelfs leiden tot meer onrust onder de bevolking.
Deze richtlijn gaat allereerst in op risicoperceptie, de factoren die hierop van invloed zijn en de manier om dit te beïnvloeden met risicocommunicatie. Vervolgens wordt ingegaan op risicocommunicatie zelf en welke aspecten daarbij behulpzaam kunnen zijn, bijvoorbeeld omgaan met onzekerheden, risicovergelijking en risicobeleid.
Ten slotte wordt ingegaan op het maken van een communicatieplan. Als bijlagen zijn een aantal checklists opgenomen die behulpzaam zijn bij het opstellen van zo’n communicatieplan.