Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert bijzondere diagnostiek uit voor Giardia lamblia. U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM.

Inzend informatie Giardia lamblia diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
microscopie
 • feces gefixeerd, feces ongefixeerd*
 • -
 • 14 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • L.M. Kortbeek
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2742372
 • L20002
 • -
darmparasieten PCRpolymerase chain reaction
 • gal, biopt*, aspiraat (duodenum)
 • na overleg
 • -
 • L22302
 • -
darmparasieten PCR
 • feces ongefixeerd*
 • -
 • 14 d
 • L22302
 • -