Deze grafiek toont het aantal bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst  gemelde patiënten dat vanwege COVID-19  in het ziekenhuis is opgenomen per dag.

Per 1 juni 2020 kan iedereen zich laten testen op COVID-19. Er worden veel meer mensen in een vroeg stadium van de ziekte getest. Als mensen in de weken na hun vastgestelde en gemelde besmetting moeten worden opgenomen, wordt dit niet altijd, of met vertraging, doorgegeven aan de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en.

Sinds juni 2020 wijken de cijfers op basis van de meldingen van GGD’en daardoor af van de aantallen van stichting NICE. De cijfers van de Stichting NICE op de verpleegafdelingen geven in deze fase van de epidemie een actueler beeld van het aantal ziekenhuisopnames.

Deze grafiek toont de meldingen van 6 juli tot half oktober 2020. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.  Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat ziekenhuisopnames een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.
Van 5% van de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten is de datum van ziekenhuisopname (nog) niet gemeld. Deze kunnen daardoor niet worden weergegeven in deze grafiek.

N.B. deze grafiek wordt niet meer bijgewerkt. Voor actuele cijfers kijk op Ontwikkeling COVID-19 in grafieken