In 2020 was 20,8% van de Nederlandse bevolking via de huisarts gevaccineerd tegen de griep (n=143.609) . Bij de doelgroep van de vaccinatie was dat 53,7%. Voorafgaand aan de vaccinatiecampagne heeft het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)) de adviezen over de indicatiestelling voor griepvaccinatie echter aangescherpt en verduidelijkt. Als de vaccinatiegraad in de doelgroep wordt berekend met dezelfde indicaties als in 2019, dan zou de vaccinatiegraad zijn gestegen van 52,6% in 2019 naar 57,3% in 2020.

De meeste personen met één van nieuw toegevoegde indicaties zullen niet eerder een oproep voor griepvaccinatie hebben ontvangen en het is mogelijk dat zij, misschien in combinatie met berichten over het mogelijke tekort aan griepvaccins, vaker hebben afgezien van vaccinatie. Dit zorgt daardoor mogelijk voor slechts een beperkte stijging in de gehele doelgroep.
De hoogste vaccinatiegraad (74,6%) werd gezien bij personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden. Personen onder de 60 jaar met een medische indicatie hadden de laagste vaccinatiegraad (25,8%).

Bij de medische indicatiegroepen was de vaccinatiegraad het hoogst in de populatie met cardiovasculaire aandoeningen (67,2%) en het laagst onder mensen met HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) (45,4%).
De vaccinatiegraad binnen de doelgroep varieerde tussen huisartsenpraktijken van 35,2% tot 66,5% en was normaal verdeeld.

In de groep van 60 jaar en ouder was de vaccinatiegraad 61,4%. In de groep 60-64 jarigen was de vaccinatiegraad lager (42,6%) dan in de groep 65-plussers (67,9%). In beide groepen was de vaccinatiegraad 15,7 tot 20,1 procentpunt hoger wanneer mensen naast een leeftijdsindicatie ook een medische indicatie hadden.

Meer informatie over de vaccinatiegraad over de afgelopen jaren is te vinden in de monitoringsrapporten van het NIVEL

Jaarlijkse monitor griepvaccinatie

Om ontwikkelingen in het NPG Nationaal Programma Grieppreventie (Nationaal Programma Grieppreventie) en de vaccinatiegraad te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor griepvaccinatie uitgevoerd. 

De monitor griepvaccinatie wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)  in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Voor de monitor zijn gegevens gebruikt uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsenpraktijken. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen en worden alleen gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat is gevaccineerd in kaart te brengen.