De griepprik is gratis voor mensen van 60 jaar en ouder. Ook mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus mogen de griepprik gratis halen.

Op basis van de meest recente onderzoeken adviseert de gezondheidsraad die laatste groep uit te breiden. Het is namelijk gebleken dat er meer groepen zijn met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van de griep.

 • Patiënten met neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD)
  • Mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS.
  • Mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct.
  • Mensen met epilepsie
  • Kinderen met psychomotore aandoeningen
 • Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en longschade hebben
 • Mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index > 40)
 • Mensen met dementie
 • Mensen met cochleaire implantaten
 • Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
 • Mensen met een verstandelijke beperking die niet ineen instelling wonen. Dit is op advies van de verantwoordelijke (huis)arts

Zelf melden

Behoort u tot één van de bovenstaande groepen? U kunt zich tussen 1 oktober en 1 november melden bij uw huisarts. Uw huisarts stelt u een aantal vragen om te bepalen of u de gratis griepprik mag krijgen. Als u in aanmerking komt, maakt de huisarts een afspraak voor de vaccinatie. U kunt uw griepprik op zijn laatst in december halen.

De Gezondheidsraad kwam op 20 september met dit advies. Op dat moment waren de uitnodigingen voor de griepprik voor 2021 al helemaal voorbereid. Mensen van 60 jaar en ouder of mensen die voor een andere aandoening al een uitnodiging ontvingen hoeven zich niet te melden. Zij krijgen net als in eerdere jaren de uitnodiging van de huisarts.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit later of de nu door de Gezondheidsraad als kwetsbaar aangemerkte mensen ook in de toekomst een gratis griepprik krijgen en daar een uitnodiging voor zullen ontvangen.

 

Veelgestelde vragen over de griepvaccinatie voor risicogroepen

Meer informatie voor zwangere vrouwen

De Gezondheidsraad heeft het nieuwe advies uitgebracht op 20 september 2021. Alle voorbereidingen voor de griepprikcampagne voor dit jaar waren toen al uitgevoerd. De uitnodigingen lagen al bij de drukker en de griepvaccins zijn al besteld. Het was daarom niet meer mogelijk om deze nieuwe groepen mee te nemen met de uitnodigingsronde van dit jaar.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) heeft besloten dat de nieuwe doelgroepen gratis de griepprik mogen halen. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij uw huisarts. Doe dit tussen 1 oktober en 1 november 2021.

Als u tot de nieuwe doelgroepen behoort en zich nu niet meldt voor de griepprik, heeft dit geen gevolgen voor de uitnodiging voor de komende jaren.

De betrokken partijen werken hard aan de invoering van het Gezondheidsraadadvies. Er wordt nog gekeken op welke manier mensen volgend jaar worden uitgenodigd en waar en wanneer zij de griepprik kunnen halen.  Dit kan per doelgroep verschillen.

Op basis van nieuwe onderzoeken is gebleken dat naast de bestaande doelgroepen, ook de nieuwe doelgroepen meer risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij hebben daarom baat bij de griepprik.

De beste tijd voor het halen van de griepprik is ieder jaar vanaf half oktober voordat de griepepidemie start. De griep komt over het algemeen alleen voor in de wintermaanden. Meestal tussen december en april. Na de prik duurt het ongeveer twee weken om een goede bescherming op te bouwen. De afweerstoffen die uw lichaam na de griepprik maakt, beschermen u meestal ongeveer een half jaar. Dus ook in december of zelfs later is het nog zinvol om de griepprik te halen.

De Gezondheidsraad adviseert dat mensen die door COVID-19 longschade hebben overgehouden, zich laten vaccineren tegen de griep. Voor 2021 mag u zich melden bij uw huisarts als u tijdens uw ziekenhuisopname invasief of non-invasief beademd bent geweest. Als u niet weet of u invasief of non-invasief beademd bent geweest, overleg dan met uw huisarts.

Met de griepprik beschermen we alleen de kwetsbare groepen voor wie de griep ernstige gevolgen kan hebben. Anderen kunnen wel ziek worden van het griepvirus. Maar de kans om in het ziekenhuis te komen of te overlijden aan de griep, is bij hen zeer klein.

Nee, de Gezondheidsraad heeft al ver vóór de COVID-19-pandemie het verzoek van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen om opnieuw te kijken naar de doelgroepen van de griepprik. Het laatste advies van de Gezondheidsraad hierover was in 2014. Wel heeft de COVID-19-pandemie effect gehad op de uitkomst van het advies. Zo wordt mensen die vanwege een COVID-19 in het ziekenhuis lagen en daardoor longschade hebben opgelopen, ook geadviseerd om de griepprik te halen. Dit is namelijk een groep die meer risico loopt om ernstiger ziek te worden van de griep.