Griepprik eerst voor mensen met een medische aandoening en 70-plussers

De vraag naar de griepprik bij de huisartsen lijkt het aantal beschikbare griepvaccins te overstijgen. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis, na advies van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, besloten om gezonde mensen vanaf 60 tot en met 69 jaar te vragen nu niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Zo kunnen in ieder geval de meest kwetsbare mensen een griepprik krijgen.  

In het voorjaar worden de vaccins besteld. Bij het uitbreken van corona bleek dat de vraag naar griepvaccins dit jaar wel eens groter zou kunnen worden. Er zijn toen zo veel mogelijk extra vaccins ingekocht. Maar de vraag was internationaal groter dan het aanbod. We blijven kijken of er nog vaccins beschikbaar komen. Bijvoorbeeld als een ander land afziet van een eerdere bestelling.

Nee, dat kan niet. Ieder jaar onderzoeken experts welke varianten van de typen griepvirus waarschijnlijk het meest gaan voorkomen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) geeft vervolgens in februari advies welke varianten in de griepprik opgenomen kunnen worden. De leveranciers starten daarna met de productie van vaccins. De doorlooptijd hiervan is ongeveer  6 maanden. En vervolgens moet men weer starten met de productie van de vaccins voor het zuidelijk halfrond. Hierdoor is onvoldoende tijd en capaciteit om later in het seizoen nog extra vaccins bij te maken.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hield rekening met een grotere vraag naar griepprikken. Daarom zijn zo veel mogelijk extra griepprikken ingekocht. De vraag is echter nog groter waardoor er mogelijk toch een tekort komt. Het is belangrijk dat de meest kwetsbare mensen uit de doelgroep een vaccin kunnen krijgen. Vandaar dat we deze aanvullende maatregelen nemen.  

Er zijn dit jaar 520.000 extra griepprikken ingekocht. Dit is ruim 15% meer dan vorig jaar. Op deze manier kan ongeveer 60% van de doelgroep voor de griepprik gevaccineerd worden. In vorige jaren haalde iets meer dan 50% van de doelgroep de griepprik.

Wereldwijd is de vraag naar griepvaccins groter dan het aanbod. Extra vaccins inkopen is daardoor heel erg lastig. Op de internationale markt is er nu geen griepvaccin meer beschikbaar. Omdat de productie van griepvaccins zes maanden in beslag neemt, is het voor bedrijven niet mogelijk extra vaccin te produceren. We blijven kijken of er nog vaccins beschikbaar komen. Bijvoorbeeld als een ander land afziet van een eerdere bestelling.

Nederland koopt via Europese aanbesteding griepvaccins in op de internationale markt. De vaccins moeten al vroeg in het jaar besteld worden, omdat het zes maanden kost om de vaccins te maken. Toen duidelijk werd dat er meer belangstelling voor de griepprik zou zijn, zijn er meer vaccins besteld.

Dat ligt aan de beschikbaarheid van het griepvaccin. Huisartsen zullen de griepprik nu eerst geven aan de mensen van 70 jaar en ouder, en aan mensen met een medische aandoening. Als deze groep eenmaal gevaccineerd is, kunnen de overgebleven vaccins worden gebruikt voor gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar. Aan het einde van de griepprikperiode in december wordt duidelijk of en zo ja, hoeveel vaccins er over zijn. De huisartsen zullen als dat kan, de gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar dan nog uitnodigen voor de griepprik.

Mensen met diabetes, long-, hart en nierziekten en mensen met een verminderde weerstand tegen infecties.

Het is mogelijk dat uw huisarts op een later moment (in november of december) nog meer vaccins krijgt. Uw huisarts zal dan de vaccins eerst geven aan de mensen van 70 jaar en ouder en aan mensen met een medische aandoening. Als dat zo is, hoort u van uw huisarts wanneer u de griepprik alsnog kunt halen.

Het is mogelijk dat uw huisarts op een later moment (in november of december) nog meer vaccins krijgt. Uw huisarts zal dan de vaccins eerst geven aan de mensen van 70 jaar en ouder en aan mensen met een medische aandoening. Als dat zo is, hoort u van uw huisarts wanneer u de griepprik alsnog kunt halen.

U behoort tot de groep van mensen met een medische indicatie. U krijgt bij de huisarts nu dus voorrang bij het halen van de griepprik.

Op dit moment kunt u helaas niets doen. Eerst wordt de groep mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een medische aandoening gevaccineerd. Daarna  kunnen de overgebleven vaccins worden gebruikt voor gezonde mensen tussen van 60 jaar tot en met 69 jaar. Laat aan uw huisartsenpraktijk weten of u een griepprik wilt. Uw huisarts informeert u of en wanneer u alsnog een griepprik kunt halen.

Iemand die geen griepprik heeft gekregen, is minder goed beschermd tegen griep. Gezonde mensen van 60 jaar en ouder hebben een minder grote kans om ernstig ziek te worden door griep dan mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een medische aandoening.

We houden wel rekening met een relatief mild griepseizoen. De maatregelen die we met elkaar nemen tegen het nieuwe coronavirus, helpen ook de verspreiding van griep te verminderen. Dit zagen we ook op het zuidelijk halfrond, waar het griepseizoen al geweest is en er nauwelijks griep voorkwam.

U kunt dit laten weten aan uw huisarts. Uw huisarts informeert u of en wanneer u alsnog de griepprik kunt halen.

Er zijn wereldwijd niet genoeg vaccins. Dit jaar hebben veel apotheken daardoor geen griepprikken kunnen bestellen. U kunt uw huisarts vragen of het mogelijk is dit jaar de griepprik te halen, maar de kans is groot dat er geen griepvaccin beschikbaar is voor mensen die niet in de doelgroep vallen.

Normaal gesproken kunt u de huisarts om een recept voor de griepprik vragen. U haalt dan het vaccin op bij de apotheek en de huisarts geeft u de prik. U betaalt het vaccin en het prikken zelf.

Voor persoonlijke vragen en vragen over uw gezondheid, kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Voor vragen over de griepprik kunt u kijken op www.rivm.nl/griepprik of een bericht sturen aan info@rivm.nl.