Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Sinds 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks  het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Griep in verpleeghuizen

Voor het seizoen 2018/2019 zijn tot nu toe 55 gevallen van IAZ bij SNIV-verpleeghuisbewoners gemeld. In week 6 én in week 7 was er een uitbraak in een verpleeghuis gemeld, waarbij respectievelijk negen en vier bewoners met IAZ gemeld werden.

In het seizoen 2018/2019 werden 55 gevallen van IAZinfluenza-achtig ziektebeeld bij SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen-verpleeghuisbewoners gemeld. In week 6 én in week 7 was er een uitbraak in een verpleeghuis gemeld, waarbij respectievelijk negen en vier bewoners met IAZ gemeld werden. Er komt op dit moment weinig griep voor in Nederland. Om deze reden wordt deze pagina pas weer vanaf 9 oktober 2019 weer geüpdatet.
(* Alle trendlijnen in de grafiek zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.)