Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Sinds 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks  het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Griep in verpleeghuizen

Van 2 augustus  t/m 17 oktober (weken 31 t/m 41) 2021 zijn vijftien meldingen gedaan van griepachtige klachten bij bewoners van SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen-verpleeghuizen.
(* Alle trendlijnen in de grafiek zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.)