Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen ( SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Sinds 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks  het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Griep in verpleeghuizen

Van 4 oktober 2021 t/m 3 juli 2022 (weken 40 2021 t/m 26 2022)  zijn 65 meldingen gedaan van griepachtige klachten bij bewoners van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)-verpleeghuizen. NB: In verband met het zomerseizoen en het einde van de griepepidemie is dit voorlopig de laatste rapportage over IAZ influenza-achtig ziektebeeld (influenza-achtig ziektebeeld) in verpleeghuizen. Tenzij zich bijzonderheden voordoen zal de volgende rapportage van deze data weer volgen in week 40 2022.

Vanaf week 40 in 2021 zijn in totaal 65 meldingen gedaan van IAZ bij bewoners van SNIV-verpleeghuizen.

(* Alle trendlijnen in de grafiek zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.) 

Noot. Minder dan 5 verpleeghuizen (of verpleeghuizen met gezamenlijk minder dan 500 verpleeghuisbedden) hebben hun data gerapporteerd in de afgelopen vier kalenderweken, daarom zijn deze nog niet weergegeven in de grafiek.