Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Sinds 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks  het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Griep in verpleeghuizen

In het seizoen 2019/2020 zijn tot nu toe 50 SNIV-verpleeghuisbewoner gemeld met griepachtige klachten.

In het seizoen 2019/2020 zijn tot nu toe 56 gevallen van IAZinfluenza-achtig ziektebeeld bij SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen-verpleeghuisbewoners gemeld.
(* Alle trendlijnen in de grafiek zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.)