Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar griep(vaccinatie). Met de verzamelde gegevens maken we de belangrijkste feiten over griep en de griepprik inzichtelijk. Feiten en cijfers zijn noodzakelijk om maatregelen te kunnen nemen tégen de griep.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle feiten en cijfers rondom griep. Hiervoor doen wij continu onderzoek en werken wij samen met partners.

In de brochure Griep in beeld - Winter 2017/2018 vindt u alle feiten en cijfers en wie er betrokken zijn bij het onderzoek naar griep. 


Meer informatie over het griepseizoen 2017/2018.