Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2018/2019. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Stand van zaken tot en met 20 januari 2019

Er is voor de zesde achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie in Nederland. In week 3 van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in ‘NivelNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Zorgregistraties eerste lijn’ 75 mensen met influenza-achtig ziektebeeld (IAZinfluenza-achtig ziektebeeld) op de 100.000 inwoners. Dat is boven de epidemische drempel (51 per 100.000). In de neus- en keelmonsters afgenomen bij patiënten met IAZ van alle leeftijden wordt, naast influenzavirussen en rhinovirussen, veel RSVRespiratoir Syncytieel Virus gevonden. Er wordt vooral veel RSV gevonden in de neus- en keelmonsters van jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar en mensen van 65 jaar en ouder met IAZ.

Monitoring sterftecijfers

Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene. Bij de directe aanleiding van het overlijden aan een andere doodsoorzaak kan influenza echter wel een rol gespeeld hebben, ook al staat dat niet vermeld op het overlijdenscertificaat. In samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek wordt op basis van de totale sterfte (alle doodsoorzaken) met statistische modellen geschat of er oversterfte is. Tijdens de griepepidemie in de winter van 2017/2018 is in Nederland de sterfte in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder sterk verhoogd ten opzichte van de sterfte die deze tijd van het jaar wordt verwacht. Vanaf week 50 in 2017 tot en met week 14 in 2018 was de totale sterfte (alle doordsoorzaken) sterk verhoogd in Nederland. Dit viel precies samen met de griepepidemie. Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door een warme of een koude periode, of andere infecties.

Virologische uitslagen

In week 3 van 2019 werden 27 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. Hierin werd vijf maal (19%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, twee maal (7%) influenzavirus type A(H3N2), vijf maal (19%) RSV en zes maal (22% ) rhinovirus aangetoond. In geen van de afgenomen monsters werd enterovirus aangetoond. Daarnaast werden in week 3 24 monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie. Hierin werd één maal (4%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 2 maal (8%) influenzavirus type A(H3N2), drie maal (13%) RSV en vijf maal (21%) rhinovirus aangetoond. In geen van de afgenomen monsters werd enterovirus aangetoond.

Thumbnail

Bron grafiek: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

In de periode van 1 oktober 2018 tot en met 20 januari 2019 zijn 169 influenzavirussen ontvangen door het ErasmusMCErasmus Medical Center: 163 maal type A (waarvan 35 type A(H3N2) en 43 type A(H1N1)pdm09) en 6 maal type B.

Grafiek van het totale aantal en het type influenzavirussen dat in de afgelopen periode van 53 weken per week is aangetoond in Nederland en gerapporteerd aan de WHO (gedetecteerd in Peilstation monsters plus gestuurd aan het NICNationaal Influenza Centrum Nationaal Influenza Centrum  ErasmusMC; vanaf week 40 in 2018 gedetecteerd in Peilstation monsters plus gerapporteerd door laboratoria aan de virologische weekstaten waarvan een deel door NIC Nationaal Influenza Centrum  ErasmusMC is gesubtypeerd).

Gedurende het griepseizoen wordt er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. De meest actuele influenza nieuwsbrief is te vinden op de website van het NIC ErasmusMC.

Andere informatiebronnen