Zwanger? Griep kan nare gevolgen hebben voor uzelf en uw ongeboren kind.

Risico's

Risico voor zwangere (moeder)

Bij pandemieën is er een hoge mortaliteit onder zwangere vrouwen.

Risico voor het ongeboren kind

Hoge koorts kan weeën opwekken en is slecht voor het ongeboren kind.

Risico voor pasgeborene

Zuigelingen hebben kans op een ernstiger beloop. Pasgeborenen zijn door maternale antistoffen (ook in de moedermelk) beschermd, tenzij het een variant van het influenzavirus betreft.

Advies

Bij koorts hoger dan 38.5°C moet contact worden opgenomen met de huisarts of behandelend gynaecoloog. Gebruik paracetamol tegen koorts en pijnklachten. Wanneer de zwangere naast de griep ook een bacteriële ontsteking aan de luchtwegen heeft dan wordt antibiotica voorgeschreven. Wie elk jaar een griepprik haalt omdat zij tot een risicogroep voor griep behoren moeten dit ook tijdens de zwangerschap doen.

Griepprik

Informatie over de griepprik tijdens zwangerschap vindt u op de pagina 'Voor wie is de griepprik'.

Naar de pagina Zwangerschap en infectieziekten


Professionals

Een zwangere heeft griepachtige verschijnselen, moet hier iets mee worden gedaan?

Diagnostiek van influenza door serologisch of virologisch onderzoek is in de huisartsenpraktijk niet praktisch en niet noodzakelijk, omdat dit onderzoek geen consequenties heeft voor het beleid.
bron: NHGNederlands Huisartsen Genootschap-standaard

Een zwangere heeft griep, moet dit behandeld worden?

Medicamenteuze behandeling van influenza is meestal niet noodzakelijk. Om koorts en pijnklachten te verminderen kan paracetamol worden geadviseerd. (NHG-standaard)
Wanneer zich een bacteriële complicatie voordoet moet de zwangere met antibiotica behandeld worden.

Voor behandeling met amantadine, oseltamivir en zanamivir zal een individuele afweging moeten worden gemaakt. Men dient te overleggen met de infectioloog en arts-microbioloog/viroloog (expert opinion).

Een neonaat heeft griep, moet dit behandeld worden?

Voor het beleid met betrekking tot de behandeling van een neonaat dient men te overleggen met de kinderarts en arts-microbioloog/viroloog (expert opinion). LCI-richtlijn Influenza

Andere richtlijnen