Jaarlijks zijn vele professionals in huisartsenpraktijken en zorginstellingen betrokken bij de uitvoering van de griepcampagne. Om de kwaliteit van de campagne hoog te houden en de uitvoerders goed te informeren over het programma is door de SNPG Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie) een landelijke e-learning ontwikkeld.

Voor wie is de e-learning?

De e-learning is bedoeld voor doktersassistentes, (huis)artsen en andere professionals die betrokken zijn bij het uitvoeren van de griepcampagne. Voor het volgen van de e-learning ga naar de website van het SNPG Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie). Hier wordt de e-learning gratis aangeboden.

Wat is de inhoud van de e-learning?

In de e-learning wordt aandacht besteed aan alle stappen die moeten worden doorlopen om de griepcampagne succesvol uit te voeren: van het voorbereiden van de vaccinatiespreekuren tot het afronden en declareren van de vaccins. De onderwerpen communicatie en het gekoeld bewaren van de vaccins worden apart belicht.

Toetsing

De e-learning wordt afgesloten met een toets. Als deze voldoende wordt gemaakt, ontvangt de deelnemer een certificaat. Accreditatie voor de e-learning is toegekend door KABIZ (voor doktersassistenten), de KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst) en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners.

Wie zijn de betrokken partijen?

De e-learning is in gezamenlijk ontwikkeld door de SNPG, het NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap), de NVDA Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten (Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten) en het RIVM en wordt door deze partijen gesteund.